• 

•	IVA.
•	Retencions treballadors, professionals, lloguers i capital mobiliari.
•	A compte IRPF i Impost Societats.
•	Declaracions recapitulatives operacions intracomunitàries.
•	Impost sobre estada en establiments turístics.

  Recordi que des de l’1/7/2019 fins el 22/7/2019 s'han de presentar les declaracions del segon trimestre 2019 corresponents a:

  • IVA. • Retencions treballadors, professionals, lloguers i capital mobiliari. • A compte IRPF i Impost Societats. • Declaracions recapitulatives operacions intracomunitàries. • Impost sobre estada en establiments turístics.

 • El 25/7/2019 finalitza el termini de presentació i el 20/7/2019 si es domicilia.

  Declaració Impost Societats per entitats que el seu període impositiu coincideixi amb l'any natural.

  El 25/7/2019 finalitza el termini de presentació i el 20/7/2019 si es domicilia.

 • El 30/7/2019 finalitza el termini per a dipositar els Comptes Anuals en el Registre Mercantil si l'exercici es va tancar a 31/12/2018

  Dipósit Comptes Anuals al Registre Mercantil.

  El 30/7/2019 finalitza el termini per a dipositar els Comptes Anuals en el Registre Mercantil si l'exercici es va tancar a 31/12/2018

 • El nostre horari d'estiu

  Del 15 de Juliol fins al 15 de Setembre és de 8h a 14:30h.
  Bon estiu!

Al teu costat des de 1968

Assessorament de qualitat.
Professionals especialitzats.