LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA ENTRARÀ EN VIGOR EL PRÒXIM 16 DE JUNY DE 2019

26/03/2019

Regularà, entre d’altres,el repartiment de despeses entre l’entitat financera i el consumidor, suposant una millora per al consumidor.

L’entitat financera assumirà les despeses de notaria, inscripció al registre, gestoria i la seva còpia d’escriptura; en canvi el client només pagarà la taxació i la seva còpia d’escriptura.
També suposarà un estalvi respecte a les comissions d’amortització anticipada.
Un altre de les modificacions es refereix a les quotes impagades d'execució judicial del crèdit.