LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA HA ENTRAT EN VIGOR EL 16 DE JUNY DE 2019

16/06/2019

Regula, entre d’altres, el repartiment de despeses entre l’entitat financera i el consumidor, suposant una millora per al consumidor.

L’entitat financera assumeix les despeses de notaria, inscripció al registre, gestoria i la seva còpia d’escriptura; en canvi el client només paga la taxació i la seva còpia d’escriptura.
També suposa un estalvi respecte a les comissions d’amortització anticipada.
Un altre de les modificacions es refereix a les quotes impagades d'execució judicial del crèdit.