NOVA REGULACIÓ DEL LLOGUER DE VIVENDES

21/03/2019

El 6 de març ha entrat en vigor la nova regulació del lloguer de vivendes.

Aquesta regulació inclou modificacions que afecten els contractes de lloguer entre propietaris i arrendataris. Entre les més destacades  hi ha l’ampliació de la durada del contracte de lloguer i la limitació de la fiança.