PERMÍS DE PATERNITAT: AMPLIACIÓ DE CINC A VUIT SETMANES.

25/04/2019

El Decret Llei aprovat a princips de març pel Govern espanyol, ja està vigent des de l'1 d'abril i beneficia els pares que tinguin o adoptin un fill. L'any 2.020 podran disposar de dotze setmanes, i de setze setmanes a partir del 2.021.

L'objectiu és l'equiparació temporal completa del permís de paternitat amb el de maternitat.