SUBSIDI EMPLEADES DE LA LLAR

Finalment s’ha publicat (amb un mes de retard), la normativa que regula el subsidi per a les empleades de la llar que havia estat aprovat el 31 de març.

L’informem dels detalls més importants:

  • S’aplica a les empleades de la llar i cuidadores que estaven donades d’alta en aquest Règim Especial de la Seguretat Social i que, per motius de risc de contagi del COVID-19 hagin deixat de prestar els seus serveis en el domicili a on estava empleada o bé que hagi estat acomiadada.
  • Cal que estiguessin d’alta amb anterioritat al 14 de març passat i al corrent de pagament en les quotes.
  • S’ha de presentar la sol·licitud al SEPE (Servei Públic d’Empleo Estatal), amb fotocòpia del DNI de la treballadora i del cap de família o persona que la té empleada que haurà de signar la comunicació de cessament temporal de la prestació de serveis (o de l’acomiadament en el seu cas). Si es dóna el cas que treballa en més d’una llar, hauran de presentar l’escrit tots els empleadors. També cal facilitar el nº de compte bancari a on s’ha d’ingressar el subsidi.
  • Els efectes seran des del 14 de març fins que la treballadora s’incorpori novament a la feina o que es decreti el final de l’estat d’alarma. El subsidi serà del 70% de la base de cotització (salari percebut). No podrà superar el Salari Mínim.
  • No hi haurà dret al subsidi si l’empleada està cobrant per baixa per malaltia o si realitza altres activitats retribuïdes.

El termini per aprovar-lo és de 3 mesos (es preveu una tramitació llarga que demorarà força el cobrament).

Si li interessa més informació o vol que li tramitem el subsidi estem a la seva disposició.