Administració de Finques

  • Administracions de Comunitats de Propietaris.
  • Adminsitració i gestió de lloguers.
  • Assessorament en compres o vendes de finques.
  • Contractes de lloguer.