Assessoria Fiscal - Comptable

  • Altes activitat.
  • Declaracions trimestrals IVA, retencions IRPF, pagaments a compte.
  • Declaracions Renda i Impost de Societats.
  • Llibres d'ingressos i despeses.
  • Comptabilitats.
  • Memòries i comptes anuals a Registre Mercantil.
  • Constitució de Societats mercantils, civils, Comunitats Béns.
  • Estudi d'opcions societàries i de règims fiscals (Mòduls, etc).
  • Assessorament i representació en inspeccions fiscals.
  • Impost de No Residents.