Assessoria Jurídica

  • Recursos, reclamacions administratives i contencioses.
  • Dret fiscal, admininistratiu i laboral.
  • Dret de família.
  • Urbanisme.
  • Contractes.
  • Herències i donacions.
  • Desnonaments.