Assessoria Laboral

  • Altes d'empresa i centre de treball.
  • Contractes de treball.
  • Nómines.
  • Altes i baixes treballadors (Règim general i Autònoms).
  • Acomiadaments.
  • Liquidacions Seguretat Social.
  • Expedients de jubilació, incapacitat, viduetat i altres.
  • Servei domèstic (empleades de la llar).
  • Assessorament i representació en inspeccions i litigis laborals (CEMAC i Jutjat Social).
  • Expedients d'estrangeria, arrelament social.